فیلتر بر اساس
شاخه‌ها
مشاهده همه موارد مشاهده موارد کمتر
برندها
مشاهده همه موارد مشاهده موارد کمتر
سایز
مشاهده همه موارد مشاهده موارد کمتر
رنگ
مشاهده همه موارد مشاهده موارد کمتر
قیمت
0تومان 32535000تومان
مشاهده همه موارد مشاهده موارد کمتر
مشاهده همه موارد مشاهده موارد کمتر
فیلتر محصولات

شلوار زنانه

 • شلوار پارچه ای و کتان زنانه شلوار پارچه ای و کتان زنانه
  <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">خرید شلوار پارچه ای زنانه<o:p></o:p></span></h2> <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">انواع شلوار پارچه ای زنانه<o:p></o:p></span></h2> <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">قیمت شلوار پارچه ای زنانه</span></h2> <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">برند شلوار پارچه ای زنانه</span></h2> <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">خرید اینترنتی شلوار پارچه ای زنانه</span></h2>
 • شلوار جین زنانه شلوار جین زنانه
  <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">خرید شلوار جین زنانه<o:p></o:p></span></h2> <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">انواع شلوار جین زنانه<o:p></o:p></span></h2> <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">قیمت شلوار جین زنانه</span></h2> <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">برند شلوار جین زنانه</span></h2> <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">خرید اینترنتی شلوار جین زنانه</span></h2>
 • شلوار جاگر زنانه شلوار جاگر زنانه
  <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">خرید جاگر زنانه<o:p></o:p></span></h2> <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">انواع جاگر زنانه<o:p></o:p></span></h2> <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">قیمت جاگر زنانه</span></h2> <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">برند جاگر زنانه</span></h2> <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">خرید اینترنتی جاگر زنانه</span></h2>
 • لگ زنانه لگ زنانه
  <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">خرید لگ زنانه<o:p></o:p></span></h2> <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">انواع لگ زنانه<o:p></o:p></span></h2> <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">قیمت لگ زنانه</span></h2> <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">برند لگ زنانه</span></h2> <h2 class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 12.0pt; text-align: justify; line-height: 22.5pt; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 12.0pt; font-family: 'IRANSans',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #555555; mso-bidi-language: FA;">خرید اینترنتی لگ زنانه</span></h2>

خرید شلوار زنانه

شاید تا دو قرن پیش پوشیدن شلوار توسط زنان اندکی عجیب به نظر می رسید ولی امروز کمتر خانمی پیدا می شود که در کمد لباس خود شلوار نداشته باشد یا شلوار نپوشیده باشد. شلوار زنانه یکی از آیتم های جدا نشدنی از استایل های امروزی زنان است. حال به این موضوع می پردازیم  که از چه زمانی پوشیدن شلوار توسط زنانه مرسوم شد. در اوایل دهه بیست میلادی زنان با پذیرش شغل های مردانه تر شروع به پوشیدن شلوار در جامعه کردند. در دهه 30بازیگران و سلبریتی ها در عکاسی های خود و برای هنجار شکنی شلوار می پوشیدند . کم  کم با حضور گسترده زنان در جامعه و مشغول شدن آن ها به کار های صنعتی پوشیدن شلوار نیاز اصلی برای زنان شد.

انواع شلوار زنانه

شلوار زنانه مدل های و اتواع متفاوتی دارد که با توجه به موقعیت می توانید شلوار مناسبی را انتخاب کنید. انجام بعضی امور روزانه بدون پوشیدن شلوار به سختی امکان پذیر است به عنوان مثال کمتر کسی وجود دارد که بخواهد با دامن ورزش کند و یا بعضی از مشاغل و شرایط آن ایجاب به پوشیدن شلوار میکند. حال بر همین اساس انواع شلوار زنانه تعریف می گردد.

شلوار پارچه ای زنانه :

شلوار پارچه ای زنانه شلواریست که از جنس های نخی و یا کتان با برش مخصوص که قابل استفاده در مهمانی ها و استفاده روزمره و یا حتی در محیط های اداری است که خود نیز به انواع مدل ها تقسیم بندی می شود. اگر کالکشن برند های اروپایی را دیده باشید حتما دیده اید که شلوار ها را بر اساس برش و فیت به دسته های شلوار های تنگ ، شلوار فاق بلند ، شلوار دمپا گشاد ، شلوار پاچه گشاد و شلوار کارگو تقسیم بندی می کنند.

شلوار جین زنانه :

شلوار جین زنانه نیز از نامش پیداست. شلوار های جین در دهه های اخیر بسیار محبوب شده اند. شلوار جین معمولا به عنوان پوششی برای استفاده روزانه انتخاب می شود و بسیار تنوع مدلی زیادی دارد. به عنوان مثال شلوار های جین زاپدار بسیار محبوب هستند. آمار نشان می دهد مصرف کنندگان ایم مدل بیشتر جوانان و نوجوانان هستند.

لگ زنانه :

لگ زنانه از جمله آِتم های انتخابی ورزشکاران است. اصولان به شلوار های جذب کشی با کمر کش و یا کمر دار لگ گفته می شود . انواع لگ زنانه را می توان هم به عنوان آیتمی برای مهمانی استفاده کرد و هم برای استفاده روزمره و یا با یک لگ ورزشی می توانید به راحتی ورزش کنید.

جاگر زنانه :

جاگر زنانه نیز در سال های اخیر بسیار ترند شده و قابلیت ست کردن با انواع ست های ورزشی را دارد. بسیاری از دوندگان حرفه ای و یا ورزشکاران در محیط های باز مانند کوهنوردان از چاگر استفاده میکنند. با توجه به کالکشن برندها  شما می توانید حتی یک جاگر جنس لنین را برای استفاده روزانه انتخاب کنید

برند های شلوار زنانه :

شما می توانید از تمام برند های شلوار خود را با توجه به نیاز خود انتخاب کنید. کامل ترین مجموعه شلوار زنانه متعلق به برند زارا است ولی سایز برند های فست فشن و یا برند های ترک مانند کوتون ، ال سی وایکیکی و دیفکتو نیز مدل های متنوعی از شلوار را زنانه با کیفیت های خوب را دارا هستند.

مهم ترین عامل در انتخاب سایز شلوار زنانه

شما می توانید سایز شلوار خود را با استفاده از جدول سایز بندی که در صفحه هر محصول مشاهده می کنید پیدا کنید اما مهم ترین عامل در انتخاب سایز قد آن است . توجه داشته باشید که انتخاب قد نسبی است  و با توجه به این که برند های سایت شیک پوش اروپایی هستند و مدل های داخل تصویر اکثرا قد بلند هستند قد شلوار ها بر اساس استاندار اروپا تعریف طراحی و دوخته می شوند.

 

ادامه مطلب
فهرست
تنظیمات

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره آیتم‌های محبوب ایجاد کنید.

ورود