رژ لب استیکی بربری

‎تومان546,000 بدون مالیات
ناموجود
کد کالا:
39897311
نام برند:
پسندیدم 0
مقایسه0
توضیحات

رژ لب مایع بربری (Lip Velvet Poppy Red No.433)

_کد رنگ رژ لب : Red No.433

_مناسب برای استفاده روزانه ومهمانی ها ومجالس

_وزن رژ لب : 3.5gr

_روی رژ لب برند بربری نوشته شده است.

_کشور تولید کننده : ایتالیا

_این رژ لب با رنگداننده های غنی پوشانندگی بالایی به لب های شما می بخشد.

_رنگ این رژ لب مات بوده و بسیار سبک است و رطوبت لب های شما را حفظ می کند.

_این رژ لب به لب های شما جلوه باشکوه و مخملی می بخشد.

تمامی محصولات برند بربری اصل بوده و با فاکتور رسمی این برند ارسال می گردد.

بیشترکمتر نشان دادن
جزئیات محصول
39897311
محصولات مرتبط

تنظیمات

منو

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد مورد علاقه ایجاد کنید.

ورود
Load Time 2508 ms
Querying Time 1110 ms
Queries 4070
Memory Peak Usage 113.3 Mb
Included Files 1010 files - 15.20 Mb
PrestaShop Cache - Mb
Global vars 0.24 Mb
PrestaShop Version 8.1.2
PHP Version 8.1.27
MySQL Version 10.6.16-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1-log
Memory Limit 2048M
Max Execution Time 1800s
Smarty Cache enabled
Smarty Compilation auto
  Time Cumulated Time Memory Usage Memory Peak Usage
config 100.667 ms 100.667 ms 6.13 Mb 7.0 Mb
__construct 0.603 ms 101.270 ms - Mb 7.1 Mb
init 61.729 ms 162.999 ms 1.43 Mb 8.1 Mb
checkAccess 0.001 ms 163.000 ms - Mb 8.1 Mb
setMedia 12.277 ms 175.277 ms 0.14 Mb 8.7 Mb
postProcess 0.008 ms 175.285 ms - Mb 8.7 Mb
initHeader 0.001 ms 175.286 ms - Mb 8.7 Mb
initContent 310.271 ms 485.557 ms 3.16 Mb 11.3 Mb
initFooter 0.002 ms 485.559 ms - Mb 11.3 Mb
display 2023 ms 2508 ms 101.83 Mb 113.3 Mb
Hook Time Memory Usage
DisplayFooterProduct 1887 ms 98.70 Mb
ActionStAssemble 529.574 ms 40.07 Mb
DisplayHeader 48.846 ms 0.60 Mb
DisplaySideBar 27.817 ms 0.39 Mb
DisplayBreadcrumb 20.304 ms 0.12 Mb
displayMobileNav 10.900 ms 0.20 Mb
DisplayMiddleProduct 9.310 ms 0.49 Mb
DisplayBeforeBodyClosingTag 8.936 ms 0.22 Mb
DisplayRightBar 8.515 ms 0.17 Mb
displayTop 7.055 ms 0.12 Mb
DisplayProductExtraContent 6.201 ms 0.19 Mb
ActionFrontControllerSetMedia 4.949 ms 0.02 Mb
DisplayMobileBar 4.002 ms 0.04 Mb
displayProductCenterColumn 3.779 ms 0.06 Mb
DisplayMobileBarLeft 3.360 ms 0.23 Mb
Header 2.247 ms 0.01 Mb
displayBeforeBodyClosingTag 2.080 ms 0.05 Mb
displayBanner 2.044 ms 0.06 Mb
DisplayModuleCustomContent 1.865 ms 0.09 Mb
DisplayFooter 1.644 ms 0.02 Mb
displayFullWidthTop 1.381 ms 0.04 Mb
DisplayTop 1.238 ms 0.07 Mb
DisplayMobileNav 1.120 ms 0.01 Mb
DisplayFooterAfter 1.059 ms 0.02 Mb
DisplayMobileBarBottom 0.638 ms - Mb
DisplayMobileBarCenter 0.619 ms - Mb
DisplayWrapperTop 0.601 ms 0.03 Mb
ModuleRoutes 0.464 ms 0.08 Mb
displayFullWidthBottom 0.424 ms 0.03 Mb
ActionDispatcherBefore 0.403 ms 0.01 Mb
ActionObjectAddBefore 0.169 ms 0.02 Mb
ActionOutputHTMLBefore 0.163 ms - Mb
OverrideMinimalPurchasePrice 0.061 ms - Mb
ActionDispatcher 0.032 ms - Mb
displayFooterBefore 0.021 ms - Mb
ProductActions 0.013 ms - Mb
OverrideLayoutTemplate 0.008 ms - Mb
DisplayFullWidthBottom 0.007 ms - Mb
DisplayProductAdditionalInfo 0.006 ms - Mb
DisplayProductActions 0.002 ms - Mb
40 hook(s) 2599 ms 142.20 Mb
Module Time Memory Usage
stblog 9.931 ms - Mb
fsadvancedurl 5.298 ms 0.10 Mb
psy_paymenthelper 64.367 ms 2.13 Mb
ranginesmspresta 1.746 ms 0.07 Mb
ps_mbo 14.741 ms 0.05 Mb
ps_emailalerts 2.584 ms 0.09 Mb
pssitemap 4.485 ms 0.02 Mb
supertinymcepro 4.224 ms 0.02 Mb
ststickers 461.622 ms 33.04 Mb
stvideo 11.792 ms 0.06 Mb
stthemeeditor 75.097 ms 4.62 Mb
ps_googleanalytics 3.022 ms 0.04 Mb
stcustomersignin 8.013 ms 0.24 Mb
stmultilink 3.362 ms 0.03 Mb
stshoppingcart 12.108 ms 0.11 Mb
stswiper 20.063 ms 0.11 Mb
steasycontent 54.235 ms 1.29 Mb
stfeaturedslider 2.884 ms 0.02 Mb
stfeaturedcategories 2.264 ms 0.02 Mb
sthomenew 2.501 ms 0.02 Mb
stbanner 7.927 ms 0.03 Mb
stspecialslider 2.488 ms 0.08 Mb
stblogrecentarticles 1.990 ms 0.02 Mb
stbestsellers 2.427 ms 0.02 Mb
stblogrelatedarticles 1.907 ms 0.02 Mb
stcountdown 2.374 ms 0.02 Mb
sthoverimage 36.813 ms 2.77 Mb
stinstagram 20.103 ms 0.09 Mb
stlovedproduct 21.226 ms 0.20 Mb
stcompare 14.540 ms 0.22 Mb
stnotification 10.488 ms 0.14 Mb
stpagebanner 22.776 ms 0.14 Mb
stproductcategoriesslider 15.006 ms 0.06 Mb
strelatedproducts 1882 ms 98.21 Mb
stsidebar 44.612 ms 0.73 Mb
stviewedproducts 8.361 ms 0.03 Mb
stblogeditor 1.874 ms 0.03 Mb
stblogfeaturedarticles 1.859 ms 0.02 Mb
stmegamenu 6.027 ms 0.16 Mb
stbrandsslider 2.166 ms 0.02 Mb
stowlcarousel 5.722 ms 0.03 Mb
spinwheel 3.350 ms - Mb
crisp 2.562 ms 0.02 Mb
stblogcomments 1.193 ms 0.01 Mb
stsearchbar 14.252 ms 0.10 Mb
psy_managerhelper 5.374 ms 0.52 Mb
referralbyphone 3.665 ms 0.10 Mb
statsdata 6.227 ms 0.19 Mb
48 module(s) 2913 ms 145.94 Mb

Stopwatch SQL - 4070 queries

# Query Time (ms) Rows Filesort Group By Location
2234
SELECT SQL_NO_CACHE c.`nleft`, c.`nright`  FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`id_category` = 352 LIMIT 1
32.357 ms 1 /classes/Category.php:1582
2792
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`id_image`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
WHERE i.`id_product` = 14532
AND image_shop.`cover` = 1 LIMIT 1
29.183 ms 3 /classes/Product.php:3570
2641
SELECT SQL_NO_CACHE p.*,
ps.*,
pl.*,
sa.out_of_stock,
IFNULL(sa.quantity, 0) as quantity,
(DATEDIFF(
p.`date_add`,
DATE_SUB(
'2024-02-28 00:00:00',
INTERVAL 20 DAY
)
) > 0) as new
FROM ps_product p
LEFT JOIN ps_product_lang pl
ON pl.id_product = p.id_product
AND pl.id_shop = 1
AND pl.id_lang = 1
LEFT JOIN ps_stock_available sa   ON sa.id_product = p.id_product
AND sa.id_product_attribute = 0
AND sa.id_shop = 1 LEFT JOIN ps_product_shop ps
ON ps.id_product = p.id_product
AND ps.id_shop = 1
WHERE p.id_product IN (14542)
23.002 ms 1 /classes/ProductAssembler.php:64
1737
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 14619) LIMIT 1
21.641 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
701
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.*  FROM `ps_category` c
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl
ON (c.`id_category` = cl.`id_category`
AND `id_lang` = 1 AND cl.id_shop = 1 ) WHERE c.`nleft` <= 3 AND c.`nright` >= 96 AND c.`nleft` >= 2 AND c.`nright` <= 293 ORDER BY `nleft` DESC
18.742 ms 2 /classes/Category.php:1597
3735
SELECT SQL_NO_CACHE `name`, `alias` FROM `ps_hook_alias`
12.615 ms 88 /classes/Hook.php:287
2457
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_product` a
LEFT JOIN `ps_product_shop` `c` ON a.`id_product` = c.`id_product` AND c.`id_shop` = 1
WHERE (a.`id_product` = 14555) LIMIT 1
12.327 ms 1 /src/Adapter/EntityMapper.php:71
3517
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature, f.position, fvl.id_feature_value
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 14354
ORDER BY f.position ASC
10.650 ms 1 Yes /classes/Product.php:5993
3154
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`cover`, i.`id_image`, il.`legend`, i.`position`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (i.`id_image` = il.`id_image` AND il.`id_lang` = 1)
WHERE i.`id_product` = 14459
ORDER BY `position`
7.344 ms 5 Yes /modules/stthemeeditor/stthemeeditor.php:5411
4055
SELECT SQL_NO_CACHE `id_module` FROM `ps_module` WHERE `name` = "stsearchbar" LIMIT 1
4.142 ms 1 /classes/module/Module.php:2636
2
SELECT SQL_NO_CACHE c.`name`, cl.`id_lang`, IF(cl.`id_lang` IS NULL, c.`value`, cl.`value`) AS value, c.id_shop_group, c.id_shop
FROM `ps_configuration` c
LEFT JOIN `ps_configuration_lang` cl ON (c.`id_configuration` = cl.`id_configuration`)
4.009 ms 3108 /classes/Configuration.php:180
1766
SELECT SQL_NO_CACHE `id_product_attribute`
FROM `ps_product_attribute`
WHERE `id_product` = 14619
3.900 ms 1 /classes/Product.php:2902
2975
SELECT SQL_NO_CACHE 1 FROM `ps_specific_price` WHERE id_product = 14489 LIMIT 1
3.442 ms 1 /classes/SpecificPrice.php:435
1833
SELECT SQL_NO_CACHE name FROM ps_category_lang WHERE id_shop = 1 AND id_lang = 1 AND id_category = 352 LIMIT 1
2.735 ms 1 /classes/Product.php:5639
3734
SELECT SQL_NO_CACHE h.`name` as hook, m.`id_module`, h.`id_hook`, m.`name` as module
FROM `ps_module` m
INNER JOIN ps_module_shop module_shop
ON (module_shop.id_module = m.id_module AND module_shop.id_shop = 1 AND module_shop.enable_device & 1)
INNER JOIN `ps_hook_module` `hm` ON hm.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook` `h` ON hm.`id_hook` = h.`id_hook`
LEFT JOIN `ps_module_group` `mg` ON mg.`id_module` = m.`id_module`
WHERE (h.`name` != "paymentOptions") AND (hm.`id_shop` = 1) AND (mg.id_shop = 1 AND  mg.`id_group` IN (1))
GROUP BY hm.id_hook, hm.id_module
ORDER BY hm.`position`
2.532 ms 273 Yes Yes /classes/Hook.php:1233
235
SELECT SQL_NO_CACHE DISTINCT(t.`id_product`)
FROM `ps_product_tag` t
LEFT JOIN `ps_product` p ON (p.`id_product`= t.`id_product`)
INNER JOIN ps_product_shop product_shop
ON (product_shop.id_product = p.id_product AND product_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_product_lang` pl ON (p.`id_product` = pl.`id_product`  AND pl.id_shop = 1 )
WHERE t.`id_product`!=14598
AND product_shop.`active` = 1 AND product_shop.`visibility` IN ("both", "catalog") AND t.`id_tag` IN (SELECT `id_tag`
FROM `ps_product_tag`
WHERE `id_product`=14598)
ORDER BY p.date_add DESC
LIMIT 200
2.258 ms 168 Yes /modules/strelatedproducts/strelatedproducts.php:238
1871
SELECT SQL_NO_CACHE name, value, pf.id_feature, f.position, fvl.id_feature_value
FROM ps_feature_product pf
LEFT JOIN ps_feature_lang fl ON (fl.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature_value_lang fvl ON (fvl.id_feature_value = pf.id_feature_value AND fvl.id_lang = 1)
LEFT JOIN ps_feature f ON (f.id_feature = pf.id_feature AND fl.id_lang = 1)
INNER JOIN ps_feature_shop feature_shop
ON (feature_shop.id_feature = f.id_feature AND feature_shop.id_shop = 1)
WHERE pf.id_product = 14609
ORDER BY f.position ASC
2.024 ms 1 Yes /classes/Product.php:5993
64
SELECT SQL_NO_CACHE h.id_hook, h.name as h_name, title, description, h.position, hm.position as hm_position, m.id_module, m.name, m.active
FROM `ps_hook_module` hm
STRAIGHT_JOIN `ps_hook` h ON (h.id_hook = hm.id_hook AND hm.id_shop = 1)
STRAIGHT_JOIN `ps_module` as m ON (m.id_module = hm.id_module)
ORDER BY hm.position
2.003 ms 880 /classes/Hook.php:456
63
SELECT SQL_NO_CACHE `id_hook`, `name`
FROM `ps_hook`
UNION
SELECT `id_hook`, ha.`alias` as name
FROM `ps_hook_alias` ha
INNER JOIN `ps_hook` h ON ha.name = h.name
1.899 ms 0 /classes/Hook.php:1292
14
SELECT SQL_NO_CACHE h.`name` as hook, m.`id_module`, h.`id_hook`, m.`name` as module
FROM `ps_module` m
INNER JOIN ps_module_shop module_shop
ON (module_shop.id_module = m.id_module AND module_shop.id_shop = 1 AND module_shop.enable_device & 1)
INNER JOIN `ps_hook_module` `hm` ON hm.`id_module` = m.`id_module`
INNER JOIN `ps_hook` `h` ON hm.`id_hook` = h.`id_hook`
LEFT JOIN `ps_module_group` `mg` ON mg.`id_module` = m.`id_module`
WHERE (h.`name` != "paymentOptions") AND (hm.`id_shop` = 1) AND (mg.id_shop = 1 AND  mg.`id_group` IN (1))
GROUP BY hm.id_hook, hm.id_module
ORDER BY hm.`position`
1.779 ms 273 Yes Yes /classes/Hook.php:1233
1742
SELECT SQL_NO_CACHE image_shop.`id_image`
FROM `ps_image` i
INNER JOIN ps_image_shop image_shop
ON (image_shop.id_image = i.id_image AND image_shop.id_shop = 1)
WHERE i.`id_product` = 14619
AND image_shop.`cover` = 1 LIMIT 1
1.754 ms 2 /classes/Product.php:3570
88
SELECT SQL_NO_CACHE c.*, cl.`id_lang`, cl.`name`, cl.`description`, cl.`additional_description`, cl.`link_rewrite`, cl.`meta_title`, cl.`meta_keywords`, cl.`meta_description`
FROM `ps_category` c
INNER JOIN ps_category_shop category_shop
ON (category_shop.id_category = c.id_category AND category_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN `ps_category_lang` cl ON (c.`id_category` = cl.`id_category` AND `id_lang` = 1  AND cl.id_shop = 1 )
LEFT JOIN `ps_category_group` cg ON (cg.`id_category` = c.`id_category`)
WHERE `id_parent` = 352
AND `active` = 1
AND cg.`id_group` =1
GROUP BY c.`id_category`
ORDER BY `level_depth` ASC, category_shop.`position` ASC
1.726 ms 21 Yes Yes /classes/Category.php:921
159
SELECT SQL_NO_CACHE * 
from information_schema.TABLES 
where TABLE_SCHEMA='shikpous_p8' and TABLE_NAME like '%st_instagram_bind'
1.513 ms 0 /modules/stinstagram/stinstagram.php:3293
1872
SELECT SQL_NO_CACHE *
FROM `ps_image` i
LEFT JOIN `ps_image_lang` il ON (i.`id_image` = il.`id_image`) WHERE i.`id_product` = 14609 AND il.`id_lang` = 1
ORDER BY i.`position` ASC
1.277 ms 2 Yes /classes/Image.php:284
131
SELECT SQL_NO_CACHE ag.`id_attribute_group`, ag.`is_color_group`, agl.`name` AS group_name, agl.`public_name` AS public_group_name,
a.`id_attribute`, al.`name` AS attribute_name, a.`color` AS attribute_color, product_attribute_shop.`id_product_attribute`,
IFNULL(stock.quantity, 0) as quantity, product_attribute_shop.`price`, product_attribute_shop.`ecotax`, product_attribute_shop.`weight`,
product_attribute_shop.`default_on`, pa.`reference`, pa.`ean13`, pa.`mpn`, pa.`upc`, pa.`isbn`, product_attribute_shop.`unit_price_impact`,
product_attribute_shop.`minimal_quantity`, product_attribute_shop.`available_date`, ag.`group_type`,
pal.`available_now`, pal.`available_later`
FROM `ps_product_attribute` pa
INNER JOIN ps_product_attribute_shop product_attribute_shop
ON (product_attribute_shop.id_product_attribute = pa.id_product_attribute AND product_attribute_shop.id_shop = 1)
LEFT JOIN ps_stock_available stock
ON (stock.id_product = `pa`.id_product AND stock.id_product_attribute = IFNULL(`pa`.id_product_attribute, 0) AND stock.id_shop = 1  AND stock.id_shop_group = 0  )
LEFT JOIN `ps_product_attribute_lang` pal
ON (
pa.`id_product_attribute` = pal.`id_product_attribute` AND
pal.`id_lang` = 1)
LEFT JOIN `ps_product_attribute_combination` pac ON (pac.`id_product_attribute` = pa.`id_product_attribute`)
LEFT JOIN `ps_attribute` a ON (a.`id_attribute` = pac.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_attribute_group` ag ON (ag.`id_attribute_group` = a.`id_attribute_group`)
LEFT JOIN `ps_attribute_lang` al ON (a.`id_attribute` = al.`id_attribute`)
LEFT JOIN `ps_attribute_group_lang` agl ON (ag.`id_attribute_group` = agl.`id_attribute_group`)
INNER JOIN ps_attribute_shop attribute_shop
ON (attribute_shop.id_attribute = a.id_attribute AND attribute_shop.id_shop = 1)
WHERE pa.`id_product` = 14598
AND al.`id_lang` = 1
AND agl.`id_lang` = 1
GROUP BY id_attribute_group, id_product_attribute
ORDER BY ag.`position` ASC, a.`position` ASC, agl.`name` ASC
1.173 ms 2 Yes Yes /classes/Product.php:4578
4060
INSERT INTO `ps_guest` (`id_operating_system`, `id_web_browser`, `id_customer`, `javascript`, `screen_resolution_x`, `screen_resolution_y`, `screen_color`, `sun_java`, `adobe_flash`, `adobe_director`, `apple_quicktime`, `real_player`, `windows_media`, `accept_language`, `mobile_theme`) VALUES ('0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'en', '0')
1.026 ms 1 /classes/ObjectModel.php:622